Välkommen till eHälsodagens digitala nätverksfolder!

Nationella eHälsodagen är en viktig mötesplats för nätverksbyggande och utbyte av kunskap och erfarenheter inom
eHälsa. Här träffas under en dag engagerade personer på området för att uppdatera sig, träffa kollegor och bli
inspirerade. En av dessa personer är Du!

För att underlätta ditt nätverkande under dagen ger vi dig i år en digital nätverksfolder. I den finner du en
deltagarförteckning - kontaktlistan på konferensens alla besökare och medverkande i programmet samt tillgång till en
funktion för att skicka mötesförfrågan. Vi hoppas att du under konferensen träffar många personer som du vill knyta
kontakt med och att nätverksfoldern stödjer dig i ditt nätverkande under eHälsodagen.

När du loggar in första gången väljer du om du vill delta i mötesbokningen eller inte. Om du väljer att delta, kommer
du att kunna skicka mötesförfrågan till övriga deltagare. Med detta medger du även att deltagarna kan skicka
mötesförfrågan till dig. Om du väljer att inte delta kan du inte skicka eller ta emot mötesförfrågan. Om du ändrar dig,
finns en funktion där du kan ändra ditt val.

I den digitala nätverksfoldern finns även möjlighet att skriva ut deltagarförteckningen.

Välkommen att logga in!